Voel je je onveilig in je relatie?
Heb je vragen?
Wil je met iemand praten?
Er is iemand die naar je luistert.

Blijf er niet mee zitten. Een luisterend oor kan je ondersteunen door samen een oplossing te zoeken.
Voor meer informatie kan je anoniem bellen naar een luisterend oor in jouw taal.

Bel ons!

Wat kan er zich voordoen?

 • Je partner controlleert wat je doet, controleert je kledij, je gsm, je sociale media, je contacten.
 • Je mag je familie of vrienden niet zien of spreken wanneer jij wil... Je voelt je helemaal alleen.
 • Je mag niet weggaan/thuiskomen wanneer je wil.
 • Je mag niet gaan werken, geen taallessen of een opleiding volgen.
 • Niemand luistert naar je en je mag niet beslissen over zaken die ook met jou of jouw kinderen te maken hebben.
 • Je partner zegt dat je papieren en kinderen zullen afgenomen worden.
 • Je mag je eigen bankkaart of geld niet gebruiken zoals jij dat wil.
 • Je mag geen relatie aangaan met de persoon van jouw keuze.
 • Je wordt geslagen.
 • Je wordt gedwongen tot seks.
 • Je wordt ongewild aangeraakt en kan hier nergens mee terecht.
 • Je mag geen voorbehoudsmiddelen gebruiken.
 • Je voelt je gekwetst.
 • Je zelfvertrouwen gaat verloren.
 • Je voelt je vernederd.
 • Je wordt opgesloten/vastgehouden.
 • (..)

Dit zijn voorbeelden van fysiek, seksueel, financieel, psychisch en emotioneel geweld. Je hebt dikwijls angst en je gezondheid en die van je kinderen lijden eronder. Je hebt iemand nodig die naar je luistert.

Je kan op verschillende manieren je situatie verbeteren:

 • Je kan informatie opzoeken, je kan iemand bellen, je kan ergens naartoe gaan, ..
 • Je hebt het recht om hulp te zoeken die het best bij jou past en wanneer je dit wil.
 • Niemand kan je dwingen tot stappen die je niet wil zetten.

Er zijn mensen die naar je willen luisteren en mee nadenken over oplossingen of hulp. Je kan hiervoor anoniem bij ons terecht.

Ook voor vragen over je kinderen kan je terecht op dit nummer. Je hebt het recht om je kinderen te zien, niemand kan je dit recht ontnemen.

Je wil weten wat je kan doen

Om een beslissing te nemen over je situatie, is het belangrijk op al je opties en rechten te kennen. Een luisterend oor in jouw taal kan je telefonisch, anoniem en vrijblijvend veel informatie geven over alle opties en mogelijke oplossingen.

Bel ons!

Je kan ook zelf al informatie opzoeken. De belangrijkste diensten en informatie in het Nederlands/Frans vind je hieronder

Wat kan je doen?

Waar kan je terecht?

Luisterend oor in jouw taal

Aarzel niet om, volledig anoniem, contact op te nemen met een luisterend oor in jouw taal. Je staat er niet allen voor, er staat iemand klaar om naar jou te luisteren.

Bel ons!

Voor sociale bijstand en algemene informatie

Bel of mail 1712 bij vragen over geweld. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de factuur vermeld. Meer info vind je op www.1712.be. Je kan ook bellen naar 0800 30 030 (Franslating) of surfen naar www.ecouteviolencesconjugales.be.

Bel, mail of ga langs bij een Centrum voor Algemeen Welzijswerk (CAW). Het CAW luistert naar jouw verhaal en kijkt samen met jou hoe ze je verder kunnen helpen. Contact met het CAW is gratis en kan anoniem. In heel Vlaanderen vind je CAW's. Meer info vind je op www.caw.be of bel naar 0800 13 500.

Voor vragen over hulp, psychosociale ondersteuning, juridisch advies, etc. kan je ook terecht bij het nummer 0800 30 030 (Franstalig) of op www.ecouteviolencesconjugales.be.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt. Als je een beroep wilt doen op maatschappelijke hulp, dan kan je naar het OCMW van je gemeente gaan. Meer info vind je op www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw.

Om hulp- en zorgverlening te vinden in je buurt kan je terecht op www.desocialekaart.be.

Voor opvang

De contactgegevens van verschillende vluchthuizen en van ambulante en vrouwenopvang kan je verkrijgen via het nummer 1712, van maandag tot vrijdag te bereiken van 9 tot 17 uur. Of via de CAW's. Meer info vind je op www.caw.be of via www.ecouteviolencesconjugales.be\maisons.php; 0800 30 030 (Franstalig)

Juridische informatie

Voor juridisch advies en rechtsbijstand kan je terecht bij een advocaat. Het eerste advies is altijd gratis. Als je deze bijstand niet kan betalen, dan heb je recht op een pro-deo advocaat. Meer informatie over rechtsbijstand en advocaten vind je op:

Informatie over je verblijfsstatuut

Slachtoffers van partnergeweld moeten beschermd worden, ook als ze in België zijn in het kader van gezinshereniging. Controleer welke stappen jij, of je vreemdelingenadvocaat, het best onderneemt om je te bechermen en wat de gevolgen zijn voor je verblijfsstatus in België. Meer info vind je op www.cire.be . Contact: +32 (0)2 629 77 10

Voor meer informatie over advocaten, verblijfspapieren, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht (bijvoorbeeld wanneer jij of jouw partner een buitelands paspoort heeft of niet over een definitief verblijfsvisum beschikt) ga naar www.integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening of bel naar de telefonische hulpdesk op 02 205 00 55. Meer info vind je ook op www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht of www.progresslaw.net.

Politie en medische hulp

Ga bij elk feit naar de dokter of het ziekenhuis, laat medische vaststellingen doen en vraag aan je dokter om deze bij te houden. Je dokter kent specifieke instructies om met slachtoffers van partnergeweld om te gaan.

Meer informatie over je lokale politiezone vind je op www.politie.be/nl.

Als je heel dringend hulp nodig hebt zoals bij een levensbedreigende situatie, bel dan de politie via 101. De politie is verplicht om jou te helpen.
Heb je dringende medische hulp nodig, bel dan onmiddelijk het alarmnummer 112.

Voor algemene informatie

Informatie over partnergeweld:

Partnergeweld is strafbaar

Partnergeweld is strafbaar. Indien je (later) een klacht wil indienen bij de politie, hierbij enkele tips:

 • Breng de attesten van de medische vaststellingen van de dokter of het ziekenhuis mee.
 • Neem fotokopieën of foto's mee van alle bewijsstukken die je hebt: attesten, getuigschriften (vb. van de dokter), brieven, foto's, enz. Bewaar de originelen zorgvuldig of vraag aan je arts om de originelen bij te houden voor jou.
 • Lees je verklaring goed na alvorens je ze ondertekent. Neem hiervoor je tijd en als er een passage is die je niet goed of onduidelijk vindt, laat deze dan aanpassen.
 • Vraag een afschrift van je verklaring, het nummer van het proces-verbaal en de naam van diegene die de klacht registreerde. De verzameling van deze gegevens kan je ook gebruiken als je later beslist een klacht neer te leggen, te scheiden of apart te gaan wonen.

Indien je een veilig onderkomen wil zoeken:

 • Denk eraan om alle belangrijke documenten klaar te leggen (voor jezelf en je kinderen): ID-kaarten, kinderbijslagnummer, als je getrouwd bent: trouwboekje en kopie van het huwelijkscontract, als je samenwoont: aankoopbewijzen van zaken die aan jou persoonlijk toebehoren of die van jullie beiden als koppel zijn (facturen, rekeninguitreksels), medische attesten van slagen en verwondingen.
 • Indien mogelijk: zet geld opzij om iets te huren of om vervoer te betalen naar vrienden/kenissen. Kondig je eventueel komst vooraf aan.
 • Zet kleine zakken met kleren en spullen klaar bij je buur of een andere vertrouwensfiguur voor het geval je dringen zou moeten vertrekken.
 • Leg persoonlijke bezittingen waar je aan gehecht bent klaar: (emotioneel) waardevolle zaken, juwelen, ..
 • Indien je een persoonlijke wagen hebt: leg er materiaal in dat je kan gebruiken om je veilig te voelen
 • Maak in geval van een scheiding foto's van de kamers van de woning, meubels, ..
 • Wanneer je vertrekt: teken verzet aan tegen eventuele volmachten van je partner op bankrekeningen
 • Vraag De Post om je briefwisseling door te sturen of vraag om je briefwisseling bij De Post te laten bewaren. De Post mag je nieuwe adres niet vrijgeven.

Bron: www.vzwzijn.be/upload/docs/ZIJN_folder2_slachtoffervanpartnergeweld.pdf